HOW

HOW… Hvordan gør vi? Hvordan er vores tilgang til boligprojekter?

GreenLivings kernekompetence er at kontrollere og styre udviklingsprocessen i et boligprojekt i spændingsfeltet mellem god arkitektur, sund økonomi og bygbare løsninger.

Traditionelt arbejder vi som projektudviklere, der styrer og koordinerer hele projektet og alle projektets parter lige fra arkitekt til ingeniør, landinspektør, entreprenør, myndigheder og finansieringskilder.

Derudover opkøber vi jord/byggegrund/ejendom, skaber det samlede projekt og sælger det videre som færdigt turn-key projekt eller som ejerboliger.

Vores rolle er derfor både dynamisk og fleksibel og kan skræddersys til den enkelte samarbejdspartners behov og ønsker, og således strække sig fra indledende projektudvikling til det samlede projektansvar.

GreenLiving FORENER

    • Økonomi
    • Arkitektur
    • Miljø
    • Optimering
    • Lavenergi

ÆRLIGHED OG FAIRNESS

Vi arbejder ud fra en idé om at ethvert godt samarbejde baserer sig på gensidig ærlighed og fairness.

GRUNDIGHED OG RETTIDIG OMHU

Vi arbejder detaljeret og grundigt med vore projekter, da en stor del af værdien ligger i detaljen, ligesom vi konstant forsøger at være et skridt foran med henblik på at forudse og forebygge fremtidige udfordringer.

BÆREDYGTIGHED OG LAVT ENERGIFORBRUG

Vi arbejder i alle projektets faser med at inddrage økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og hvor muligt et lavt energiforbrug til gavn for kommende beboere og investorer.

GENSIDIG TILLID OG HUMOR

Det er vores grundholdning at alt samarbejde skal basere sig på tillid til hinanden for opnåelse af optimalt udbytte, ligesom der skal være plads til en god portion humor.